Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

V. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dn. 15.05.2018 r. w Słupsku

15 maja 2018 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B odbyło się V. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6.

więcej

Protesty mieszkańców woj. pomorskiego w sprawie ograniczenia realizacji Trasy Kaszubskiej

W dniu 22 maja w 4 miejscowościach województwa pomorskiego: Godętowie, Mostach, Lęborku i Darżynie odbyły się pikiety mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia Samorządowego S6: Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Potęgowo oraz Lęborka.

więcej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dn. 06.03.2017 r.

6 marca 2017 r. o godz. 12.00 w s. klubowej A Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas posiedzenia Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. oraz omówił bieżące...

więcej

Popieramy akcję „Głosu” - Chcemy budowy trasy S6 w całości !

Stowarzyszenie Samorządowe S6 popiera akcję „Głosu Dziennika Pomorza” / „Głosu Koszalińskiego” zbierania podpisów z petycją do Rządu RP w sprawie budowy trasy ekspresowej S6 na całej długości od Szczecina do Gdańska w najszybszym możliwym terminie.

więcej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dniu 25.10.2016 r.

W dniu 25 października br. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6.

więcej

Otwarcie ofert w przetargach na budowę odcinka trasy ekspresowej S6 Goleniów – Koszalin

Latem br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecnie otworzyła oferty cenowe w przetargach na zaprojektowanie i budowę poszczególnych sześciu odcinków realizacyjnych, na które podzielono trasę Goleniów – Koszalin.

więcej

Umowa na koncepcję programową dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

W dniu 05.05.2015 r. została podpisana umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. na przygotowanie koncepcji programowej dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

więcej

Umowa na koncepcję programową dla odcinka Obwodnica Słupska - Lębork

W dniu 31.03.2015 r. została podpisana umowa między GDDKiA a firmą Mosty Katowice sp. z o.o. na sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Obwodnica Słupska - Lębork. Umowa przewiduje przygotowanie w ciągu roku koncepcji programowej, a także późniejsze przygotowanie mater...

więcej

II. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6

30 marca 2015 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B odbyło się II. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za 2014 rok, udzielili Zarzą...

więcej

Umowa na koncepcję programową dla Trasy Kaszubskiej

13.03.2015 r. została podpisana umowa między GDDKiA Oddział w Gdańsku a firmą Transprojekt Gdański sp. z o.o. na sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, tzw. Trasy Kaszubskiej. Umowa przewiduje w ciągu roku ...

więcej

Trasa ekspresowa S6 ujęta w całości w projekcie nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Stowarzyszenie Samorządowe S6 zabrało głos w konsultacjach projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 dziękując Minister Rozwoju i Infrastruktury Marii Wasiak za ujęcie trasy ekspresowej S6 na całej długości (tytuły inwestycyjne „Szczecin – Koszalin”, „K...

więcej

Decyzja środowiskowa dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

W dniu 02.12.2014 r. Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Hanna Dzikowska wydała decyzję środowiskową dla blisko 40-kilometrowego odcinka planowanej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraz z Obwodnicą Żukowa w ciągu projektowanej trasy ekspresowej S6.

więcej

Decyzja środowiskowa dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (2)

W dniu 02.12.2014 r. Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Hanna Dzikowska wydała decyzję środowiskową dla blisko 40-kilometrowego odcinka planowanej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraz z Obwodnicą Żukowa w ciągu projektowanej trasy ekspresowej S6.

więcej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dn. 31.10.2014 r.

W dniu 31 października br. w sali klubowej B Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas posiedzenia Zarząd m.in. przyjął informację Prezesa o uruchomieniu strony internetowej Stowarzyszenia, podjął decyzje w zakresie opracowa...

więcej

Ogłoszone przetargi na realizację odcinka trasy ekspresowej S6 „Szczecin – Koszalin” oraz obwodnicy Koszalina i Sianowa

  W dniu 14.08.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O. Szczecin ogłosiła przetargi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na budowę pierwszych 63 km odcinków drogi ekspresowej S6 między Goleniowem a Koszalinem: od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogar...

więcej

Odcinek planowanej trasy ekspresowej S6 „Szczecin – Koszalin” oraz obwodnica Koszalina i Sianowa wpisane do załącznika wykonawczego do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. Rząd RP na wniosek Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej podjął uchwałę o zmianie wieloletniego programu pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015”

więcej

Droga S6

Print

Stowarzyszenie

Powołanie Stowarzyszenia Samorządowego S6

Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało utworzone w dn. 22.11.2013 r. podczas Zebrania Założycielskiego zwołanego z inicjatywy Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego.

W gronie członków – założycieli Stowarzyszenia znalazło się 21 samorządów: gminy i powiat z terenów województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, znajdujących się na trasie planowanej drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk i zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji.

W dn. 23.01.2014 r. Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Koszalin.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest wybrany podczas Zebrania Założycielskiego jednogłośnie na tę funkcję Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński.

Cel Stowarzyszenia Samorządowego S6

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie jego członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, w tym także po zakończeniu budowy drogi – dla spójności strefy Korytarza Północnego, którego jest osią.

Władze Stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE
Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu
Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina

Skarbnik
Barbara Dykier - Wójt Gminy Słupsk

Członkowie Zarządu
Marek Biernacki - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno
Rafał Konon - Wicestarosta Słupski

KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Przewodniczący - Tomasz Banach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasto Goleniów
Sekretarz - Marek Dołkowski, Wójt Gminy Siemyśl
Członek - Ryszard Kalkowski, Wójt Gminy Szemud

Statut Stowarzyszenia Samorządowego S6 (tekst jednolity)

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego S6

Galeria

Współpraca

W latach 2013 - 2014 doszło do intensyfikacji zorganizowanych działań samorządów oraz całej społeczności województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, mających na celu podjęcie wspólnej walki o przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S6 jako kluczowej inwestycji dla dalszego rozwoju Północnej Polski.

 

To ważny i przełomowy okres przeglądu obowiązujących programów budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, wiążący się z podziałem dodatkowych środków pochodzących z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na dotychczasowe inwestycje, a także czas przygotowywania założeń kolejnych dokumentów planistycznych dla nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

W realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie Samorządowe S6 współpracuje przede wszystkim z:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - centralnym urzędem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu ds. transportu, zarządzającym drogami krajowymi i realizującym budowę autostrad i dróg ekspresowych. Budowa oraz zarządzanie trasą ekspresową S6 należy do kompetencji Oddziałów GDDKiA w Szczecinie i Gdańsku.

Parlamentarnym Zespołem na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk - powołanym w 2013 r. i składającym się z zachodniopomorskich i pomorskich parlamentarzystów różnych opcji politycznych, którego zadaniem jest przede wszystkim monitorowanie przygotowania inwestycji oraz realizacji budowy drogi ekspresowej S6. Zespół aktywnie działa w Parlamencie RP, kontaktuje się na bieżąco z przedstawicielami Rządu i innymi organami państwa.

Redakcjami "Głosu Szczecińskiego", "Głosu Koszalińskiego" i "Głosu Pomorza", które w 2013 r. rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę społeczną akcję promocyjną pn. "Chcemy ekspresowej drogi S6", w ramach której m.in. zebrano i złożono w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy podpisów mieszkańców Pomorza opowiadających się za przyspieszeniem budowy drogi ekspresowej S6.

Error
  • You are not authorised to view this resource.

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: