Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Odcinek planowanej trasy ekspresowej S6 „Szczecin – Koszalin” oraz obwodnica Koszalina i Sianowa wpisane do załącznika wykonawczego do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. Rząd RP na wniosek Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej podjął uchwałę o zmianie wieloletniego programu pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015”

Uchwała dodaje do Załącznika nr 5 do Programu, zawierającego listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców są uruchamiane od 2013 r., zadanie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku „Szczecin – Koszalin” wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa o łącznej długości 139,6 km i wartości przekraczającej 4 mld zł.

Decyzja Rządu to prawdziwy przełom dla samorządów i mieszkańców Pomorza, od lat starających się o przyspieszenie realizacji inwestycji. S6 to dla Pomorza prawdziwa droga życia, która rozwinie potencjał inwestycyjny, turystyczny i społeczny województw zachodniopomorskiego i pomorskiego dając impuls przynoszący trwały wzrost gospodarce.

źródło:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  • posiedzenie_rm_5.08.2014

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: