Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Ogłoszone przetargi na realizację odcinka trasy ekspresowej S6 „Szczecin – Koszalin” oraz obwodnicy Koszalina i Sianowa

W dniu 14.08.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O. Szczecin ogłosiła przetargi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na budowę pierwszych 63 km odcinków drogi ekspresowej S6 między Goleniowem a Koszalinem: od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy m. Płoty i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa.

W dniu 21.08.2014 r. zostały ogłoszone przetargi na zaprojektowanie i budowę 3 kolejnych odcinków trasy S6 o łącznej długości 53 km: od końca obwodnicy Płot do węzła Kiełpino, od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód i trzeci od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie. Razem z 3 odcinkami, na które przetargi ogłoszono 14.08.2014 r. daje to ok. 117 km, co stanowi cały odcinek od Goleniowa do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa.

Jako ostatni przetarg GDDKiA o. Szczecin ogłosiła w dniu 28.08.2014 r. na wykonanie liczącej ok. 21 km i posiadającej już projekt techniczny obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy ekspresowej S6.

Warto podkreślić, że wszystkie przetargi są postępowaniami dwuetapowymi, w których pierwszy etap będzie polegał na dokładnym sprawdzeniu firm po kątem warunków uczestnictwa w przetargu. W drugim etapie wykonawcy spełniający warunki zostaną zaproszeni do składania ofert. Także cena nie będzie stanowić 100% kryterium wyboru lecz 90%, a na pozostałe 10% złożą się: termin realizacji – 5% oraz gwarancja – również 5%. Takie podejście GDDKiA daje szansę na wybór solidnych wykonawców.

Planowane daty oddania inwestycji do użytku to 2017 r. w przypadku obwodnicy Koszalina i Sianowa oraz 2018 r. dla odcinka Goleniów – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

źródło: GDDKiA o. Szczecin.

 

  • wizualizacja_przebiegu_trasy_S6

 wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: