Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dn. 31.10.2014 r.

W dniu 31 października br. w sali klubowej B Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6.

Podczas posiedzenia Zarząd m.in. przyjął informację Prezesa o uruchomieniu strony internetowej Stowarzyszenia, podjął decyzje w zakresie opracowania regulaminów Władz Stowarzyszenia, określenia terminu zwoływania Walnego Zebrania oraz przyjął politykę rachunkowości jednostki i projekty budżetu i programu działania Stowarzyszenia na 2015 r.

W poczet członków zwyczajnych został przyjęty nowy samorząd członkowski – Powiat Koszaliński.

Źródło: własne.

 

wróć

 

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: