Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Umowa na koncepcję programową dla Trasy Kaszubskiej

13.03.2015 r. została podpisana umowa między GDDKiA Oddział w Gdańsku a firmą Transprojekt Gdański sp. z o.o. na sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, tzw. Trasy Kaszubskiej. Umowa przewiduje w ciągu roku przygotowanie koncepcji, a także późniejsze przygotowanie materiałów do przetargu w formule „projektuj i buduj”.

Koncepcja programowa jest dokumentem szczegółowo określającym, jak będzie wyglądała przyszła droga ekspresowa wraz z węzłami i będzie stanowiła podstawę dla przygotowania projektu budowlanego.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wspomnianej wielobranżowej koncepcji programowej wraz z mapą do celów projektowych, kompleksowymi badaniami geologicznymi wraz z materiałami przetargowymi oraz kosztorysem inwestorskim, a także późniejszego wsparcia inwestora przy przetargu na budowę w systemie „projektuj i buduj”. Koszt zamówienia wynosi 7 758 840 zł.

Ze względu na późniejsze realizacje opracowana dokumentacja zostanie podzielona na cztery odcinki:

• Leśnice (bez węzła) – Łęczyce (z węzłem) (km 0+000 ÷ 16+000);

• Łęczyce (bez węzła) – Luzino (z węzłem) (km 16+000 ÷ 32+000);

• Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem) (km 32+000 ÷ 43+000);

• Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem) (km 43+000 ÷ 60+924).

Droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta będzie miała długość ok. 61 km wg wariantu wybranego w decyzji środowiskowej (Wariant III. niebieski, zob. na mapce pod artykułem).

Na trasie przewidziano budowę ośmiu węzłów drogowych: Lębork – Południe, Lębork – Wschód, Łęczyce, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo, Chwaszczyno. W ramach projektu przewidziano także rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na istniejącej Obwodnicy Trójmiasta S6 oraz rozbudowę jezdni głównej obwodnicy do przekroju trzypasowego, w każdym kierunku, w obrębie tego węzła. Trasa ma być dwujezdniowa po dwa pasy w każdym kierunku, natomiast na odcinku Chwaszczyno – Obwodnica Trójmiasta będą to trzy pasy.

Źródło: GDDKiA O. Gdańsk.

  • trasa_kaszubska

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: