Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Trasa ekspresowa S6 ujęta w całości w projekcie nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Stowarzyszenie Samorządowe S6 zabrało głos w konsultacjach projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 dziękując Pani Minister za ujęcie trasy ekspresowej S6 na całej długości (tytuły inwestycyjne „Szczecin – Koszalin”, „Koszalin – Słupsk” i „Słupsk – Gdańsk”) w Załączniku nr 1 do Programu zawierającym listę inwestycji podstawowych.

W terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. można było zgłaszać uwagi do projektu nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, kolejnego średniookresowego dokumentu programowego w sektorze infrastruktury dróg krajowych, który będzie obowiązywał w ramach obecnej perspektywy budżetowej UE.

Podobnie jak poprzednie programy, dokument określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne związane z budową nowych dróg, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym istniejącej sieci dróg. Wskazuje również poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji.

Łączne wydatki zawarte w Programie wynosić będą 155,9 mld zł, z tego 92,8 mld zł przeznaczonych będzie na nowe inwestycje, 48,7 mld zł na utrzymanie i zarządzanie istniejącą siecią drogową oraz 14,5 mld zł na zadania ujęte w dotychczasowych załącznikach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

Do 2023 r. zostanie zbudowanych prawie 329 km nowej drogi ekspresowej S6 o wartości 11,8 mld zł. Dzięki inwestycji wiele samorządów Pomorza zyska dostęp do krajowej i zachodnioeuropejskiej sieci dróg szybkiego ruchu, a trasę Szczecin – Gdańsk pokonamy w całości ekspresowo w 3,5 godziny.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  • PBDK_2014_2013_Konferencja_Konsultacyjna
  • PBDK_2014_2023

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: