Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

II. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6

30 marca 2015 r. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13B odbyło się II. Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6. Podczas Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za 2014 rok, udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium oraz przyjęli budżet i program działania organizacji na 2015 rok.

Dokonano także wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Prezesem Zarządu został wybrany ponownie Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina. W Zarządzie pozostali także dotychczasowi: Skarbnik Stowarzyszenia Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk oraz Członek Zarządu Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Sławna. Nowymi Członkami Zarządu są natomiast Marek Biernacki – Pierwszy Zastępca Prezydenta Słupska oraz Rafał Konon – Wicestarosta Słupski. Nowej Komisji Rewizyjnej przewodniczy Tomasz Banach – Zastępcą Burmistrza Goleniowa (dotychczasowy Członek Zarządu). W skład Komisji weszli także Marek Dołkowski – Wójt Gminy Siemyśl oraz Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud.

Członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z aktualnym stanem zaawansowania przygotowań do realizacji trasy ekspresowej S6 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, przedstawionym przez reprezentantów szczecińskiego i gdańskiego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiano także m.in. o sprawie ustawowego przekazywania gminom w utrzymanie starych odcinków drogi krajowej nr 6 po wybudowaniu trasy ekspresowej oraz o ochronie interesów samorządów w trakcie budowy „ekspresówki” polegającej na zabezpieczeniu dróg lokalnych przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt.

Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że wykonawcy będą mieli zapisany w kontraktach obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów o dopuszczalnej nośności oraz odbudowy dróg w przypadku wyrządzenia szkód. Zarządca dróg krajowych zapewnił również, że stara DK nr 6 jest na bieżąco remontowana i zostanie przekazana samorządom w dobrym stanie.

Źródło: własne.

  • II_Walne_Zebranie_Stowarzyszenia_S6_31.03.2015_1
  • II_Walne_Zebranie_Stowarzyszenia_S6_31.03.2015_2
  • II_Walne_Zebranie_Stowarzyszenia_S6_31.03.2015_3
  • II_Walne_Zebranie_Stowarzyszenia_S6_31.03.2015_4

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: