Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Popieramy akcję „Głosu” - Chcemy budowy trasy S6 w całości !

Stowarzyszenie Samorządowe S6 popiera akcję „Głosu Dziennika Pomorza” / „Głosu Koszalińskiego” zbierania podpisów z petycją do Rządu RP w sprawie budowy trasy ekspresowej S6 na całej długości od Szczecina do Gdańska w najszybszym możliwym terminie.

Akcja „Głosu” związana jest z reorientacją priorytetów w realizacji krajowej sieci autostrad i dróg ekspresowych nowego Rządu RP skutkującą planami odłożenia na bliżej nieokreślony czas budowy trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim lub ewentualnego ograniczenia zakresu inwestycji do Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, o czym w październiku i listopadzie  2016 r. wypowiadali się publicznie przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Prezydent Koszalina Piotr Jedliński jako jeden z pierwszych poparł akcję redakcji „Głosu” zachęcając do składania podpisów pod petycją mieszkańców Koszalina i okolic oraz udostępniając w tym celu hall miejskiego ratusza. Walkę o realizację w zaplanowanym terminie całej trasy ekspresowej S6 popiera coraz więcej samorządów i innych podmiotów z terenu całego Pomorza podejmując stosowne uchwały i namawiając do zbierania podpisów.

Stowarzyszenie Samorządowe S6 kilkukrotnie w ciągu 2016 r. występowało z uchwałami swoich organów do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na projektowanie i wykonawstwo których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi jesienią 2015 r.

W odpowiedzi otrzymywaliśmy najpierw oficjalne zapewnienia, że prace związane z pomorskimi odcinkami planowanej trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami (pismo nr DDP.2.453.3.2016.mz.1 z dn. 30 czerwca 2016 r.), by w końcu roku dowiedzieć się, że „przy podejmowaniu decyzji o kierowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych do kolejnych etapów realizacyjnych, resort musi uwzględniać istniejące uwarunkowania finansowe” Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 którego limit wynosi 107 mld zł, a w którym wpisano zadania o wartości 200 mld zł (pismo nr DDP.2.453.191.2016.TR.1 z dn. 29 listopada 2016 r.).

Prosimy o poparcie wspólnych działań i włączenie się w społeczną akcję walki o realizację drogi życia dla Pomorza jaką jest trasa ekspresowa S6. Petycję „Głosu” można również podpisać elektronicznie, a także wyrazić swoje poparcie na Facebooku .

Źródło: własne. Zdjęcie: UM Koszalin.

 

  • Prezes_Stowarzyszenia_popiera_akcje_chcemy_trasy_S6

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: