Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w dniu 25.10.2016 r.

W dniu 25 października br. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6.

Podczas posiedzenia z udziałem przedstawicieli oddziałów szczecińskiego i gdańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd omówił bieżące sprawy związane z postępem prac nad realizacją trasy ekspresowej S6 oraz przyjął propozycje programowe i budżetowe Stowarzyszenia na 2017 r., które będą przedłożone do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Prezesa podjął również specjalną uchwałę zwracając się z apelem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6 w związku z publicznymi wypowiedziami sekretarza stanu Jerzego Szmita stawiającymi pod znakiem zapytania realizację tych odcinków w planowanym terminie do 2021 r.

Relacja prasowa z posiedzenia w tym materiały wideo z wypowiedziami Członków Zarządu na stronie „Głosu Koszalińskiego” / „Głosu Pomorza” 

Źródło: własne. 

 

  • Posiedzenie_Zarzadu_Stowarzyszenia_S6_25.10.2016

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: