Stowarzyszenie Samorządowe S6

Aktualności

Decyzja środowiskowa dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (2)

W dniu 02.12.2014 r. Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Hanna Dzikowska wydała decyzję środowiskową dla blisko 40-kilometrowego odcinka planowanej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraz z Obwodnicą Żukowa w ciągu projektowanej trasy ekspresowej S6.

Decyzja nakłada środowiskowe warunki dla fazy projektowej, budowlanej i eksploatacyjnej dla OMT w przebiegu zgodnym z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tj. wariantem IA  OMT + wariantem IA  Obwodnica Żukowa (tzw. warianty czerwone - zob. mapkę pod artykułem).

Dzięki decyzji możliwe jest rozpoczęcie dalszych prac projektowych, przede wszystkim sporządzenie koncepcji programowej oraz, w dalszej perspektywie, projektów budowlanego i wykonawczego. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie drogą ekspresową dwujezdniową z rezerwą pod trzeci pas.

OMT umożliwi sprawny przejazd tranzytowy drogami ekspresowymi S6 i S7, zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych 7 i 20 oraz odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna. Ponadto odciąży częściowo istniejącą drogę S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Źródło: GDDKiA O. Gdańsk, RDOŚ w Gdańsku.

  • obwodnica_metropolii_trojmiejskiej

wróć

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samorządowe S6

KRS: 0000495570   REGON: 321480750   NIP: 6692521585

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Tel.: (+48) 94 348 88 72
Fax (+48) 94 348 88 69

www.s6.org.pl

Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres emial: